ANAMED Çevresindeki Araştırma Merkezleri ve Arşivler

Türkiye'de Amerikan İlmî Araştırmalar Enstitüsü (ARIT)

http://ccat.sas.upenn.edu/ARIT/IstanbulCenter.html

Istanbul Arkeoloji Müzesi

http://www.istanbularkeoloji.gov.tr

Beyazıt Nadir Eserler Kütüphanesi

http://www.beyazitdevletkutup.gov.tr

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi

http://byzantinestudies.boun.edu.tr

Deutsches Archäologisches Institut – Istanbul (DAI)

http://www.dainst.org

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA)

http://www.ifea-istanbul.net

İslâm Araştırmaları Merkezi (ISAM)

http://english.isam.org.tr

Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRSICA)

http://www.ircica.org

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

http://www.iae.org.tr

Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT)

http://www.nit-istanbul.org

Orient Institute

http://www.oiist.org

Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri (İstanbul ve Ankara)

http://www.devletarsivleri.gov.tr

İsveç Araştırma Enstitüsü

http://www.srii.org

Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi

http://www.suleymaniye.yek.gov.tr

Topkapı Sarayı Arşivi ve Kütüphanesi

http://www.topkapisarayi.gov.tr

Türkiye Arkeoloji Enstitüsü

http://turkinst.org