ANAMED ve NIT Kütüphane Üyeliği

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi (ANAMED) ve Hollanda Araştırma Enstitüsü kütüphanesi (NIT) öncelikle ANAMED ve NIT bursiyerlerine, Koç Üniversitesi öğrencileriyle öğretim üyelerine hizmet eder. Merkez Han'da bulunan bu iki kütüphaneye kendi araştırmaları için erişim ihtiyacı duyan antropoloji, arkaeoloji mimari, sanat tarihi, kültürel miras, kültürel koruma, tarih, müze çalışmaları ve şehir çalışmaları analnlarında çalışan diğer lisansüstü araştırmacı, akademisyen ve bağımsız araştırmacılar da Kütüphane Üyeliği için başvurabilir. Kütüphane kullanım hakkı sadece kütüphane üyelik sistemi ile sağlanır.           

Üye Olmak

ANAMED ve NIT Kütüphaneleri arkaeoloji, tarih, antropoloji, mimarlık, sanat, sanat tarihi, kültürel miras, restorasyon, müzecilik, şehir çalışmaları alanlarında özel koleksiyonlara sahiptir. Koleksiyonların özel niteliği ve kütüphanedeki çalışma alanının sınırlı olması sebebiyle, kütüphane üyeliğine başvuranların aşağıdaki kategorilerden birine dahil olmaları gerekmektedir: 

•    Eski ANAMED ve NIT bursiyerleri
•    ANAMED ve NIT Kütüphanleri’nin koleksiyonlarını oluşturan aşağıdaki alanlarda ileri seviyede araştırma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri/akademisyenler/bağımsız araştırmacılar.
- Antropoloji    
- Arkaeoloji
- Kültürel Miras
- Mimarlık
- Müzecilik    
- Restorasyon    
- Sanat
- Sanat Tarihi 
- Şehir Çalışmaları
- Tarih 
    
Üye olan araştırmacılar:
- Kütüphanelerin açık olduğu saatlerde kütüphanelerden faydalanabilirler.
- Basılı ve online kaynakları kullanabilirler.
- Koç Üniversitesi Ana Kütüphanesi'nden ANAMED ve NIT kütüphanesinde bulunmayan 3 adet kitabı istetebilirler.

Üye olan araştırmacılar:
- Kitap ödünç alamazlar.
- Kütüphanelerin açık olmadığı saatlerde kütüphaneleri kullanamazlar.

Üyeliğe  başvurmak için lütfen ANAMED ve NIT Kütüphaneleri Üyelik Başvuru Formu'nu online olarak doldurun ve istenen belgeleri online sisteme yükleyin.

ANAMED ya da NIT eski bursiyeriyseniz,

- Bir fotoğraf

 Öğretim görevlisiyseniz,
- Resmi personel kimliği / bağlı olduğunuz kurumdan mektup
- Bir fotoğraf

 Yüksek lisans / doktora öğrencisiyseniz,
- Öğrenci belgesinin bir kopyası / resmi olmayan transkript
- Bir fotoğraf

 Bağımsız araştırmacıysanız,
- Kütüphanelerden en az birinin koleksiyonlarını kullanma ihtiyacını gösteren bir niyet mektubu
- Bir fotoğraf

Doldurulan formların gerekli belgelerle birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Belgeleri eksik olan başvurular kabul edilmez.

Tüm üyelere fotoğraflı bir kütüphane kimlik kartı verilir. Üyeler bu kimlik kartını Merkez Han girişinde güvenliğe ve sorulduğunda kütüphanecilere gösterilmelidir.

Bu formda toplanan bilgiler, iki kütüphaneye üye olmaktan başka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır, başka kurumlarla paylaşılmayacaktır ve üyelik sona erdiğinde veya başvuru reddedildiğinde silinecektir.

KÜTÜPHANE KURALLARI

- Kütüphane üyesi olmadan kütüphaneden yararlanılması mümkün değildir. Üyeliği kabul edilen bütün kullanıcılar aşağıdaki beyanı okuyup imzalamakla yükümlüdür:

“Kütüphaneden herhangi bir materyali dışarıya çıkarmamakla ve herhangi bir kitaba, dergiye, cilde, kütüphaneye ait ya da kütüphane kullanımına verilmiş olan herhangi bir materyale işaret koymamakla, yıpratmamakla ve zarar vermemekle, kütüphanede sigara içmemekle ve cep telefonu kullanmamakla yükümlüyüm. Bunlarla birlikte kütüphanenin diğer bütün kurallarına da uyacağımı beyan ederim.“

- Kütüphanelere girmeden önce cep telefonları kapatılmalıdır. 

- Tüm kullanıcılar eşyalarını kütüphanelerin girişindeki vestiyer ve dolaplara bırakmalıdır. Kütüphaneler herhangi bir kayıp eşyanın sorumluluğunu kabul etmez.

- Kütüphanede sessiz olunmalıdır. 

- ANAMED kütüphanesi kullanıcıları, bir süre daha kullanmaya ihtiyaç duydukları kitapları “Library Books in Use/Kullanımdaki Kitaplar” raflarına bırakmalıdırlar.  

- Kütüphanede fotoğraf çekmek izne bağlıdır. 

- Kablosuz ağ, program, film ve müzik indirmek için kullanılmamalıdır. 

- Kütüphane içerisindeki bilgisayarlar sadece katalog taraması için kullanılmalıdır. 

- Kütüphaneye, açılış saatinden önce giriş yapılamaz. Kapanış saatinde tüm kullanıcıların kütüphaneden ayrılması gerekmektedir. Acil bir durumda ya da yangın alarmı duyulduğunda, kütüphaneci uyarısı doğrultusunda kütüphane hızlı bir şekilde terk edilmelidir.

- Kütüphanelerde kapalı şişe içinde su dışında yiyecek ve içeceğe izin verilmemektedir. Su içmek için bardak temin edilmez.

- Kütüphane materyallerine her hangi bir zarar verilmesi durumunda, kullanıcı bedelini ödemekle yükümlüdür. 

- Her hangi bir sandalye ya da masa kişinin özel kullanımına tahsis edilemez. 

- Kütüphanelerin üyeleri için tarama, baskı ve fotokopi hizmetleri bulunmaktadır. Üyelerin, kütüphaneciden belgeleri ana masadaki yazıcıdan yazıcıya göndermesini istemeleri gerekmektedir. ANAMED Kütüphanesinde çıktı almak ve fotokopi çekmek sayfa başına 10 kuruştur. NIT kütüphanesinde çıktı almak ve fotokopi çekmek sayfa başına 20 kuruşdur. Tarama, her iki kütüphanede de ücretsizdir, ancak kullanıcılar telif haklarından doğan kısıtları gözetmekle yükümlüdür ve kitapların tamamını tarayamazlar.