Araştırma

 
 
 
Dergi adı veya ISSN ile tarama

Alfabetik Liste
 

 Yeni Kitaplar

Dijital Kültür Ortamında Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler

  • Yayınevi: Hiperlink Yayınları
  • Yazar(lar): Mehlika Karagözoğlu Aslıyürek
  • Derleyen(ler): Hatice Bahtiyar

Kültür olgusu, tarih boyunca önce sözle sonra yazıyla varlık bulmuşken, günümüzde içinde hem söz (ses), hem yazı, hem görüntü, hem de başka unsurları barındıran bambaşka bir alana, dijital ortama taşınmıştır. Bugün, yaşayışımız, düşünüşümüz, eylemlerimiz, kısaca yaşam tarzımız, bilgi teknolojilerinin etkisiyle şekillenmekte ve dijital kültür olarak ifade ettiğimiz kavramı oluşturmaktadır. Dijital kültür toplumun bütün katmanlarını ve birçok meslek kolunu etkilemiş, sosyal ve ekonomik hayatta büyük değişim ve dönüşüm süreçleri başlatmıştır.

< DETAY >

Devamı

 

Özel Koleksiyonlar

Anthony Bryer Koleksiyonu

Birmingham Üniversitesi’nde Bizans Tarihi Emeritus Profesörü olan merhum Anthony Bryer (1937-2016), doktorasını Balliol College’de Trabzon İmparatorluğu (1204-1461)  üzerine yazmıştır. Atina Üniversitesi, Dumbarton Oaks Enstitüsü ve Oxford'daki Merton College’da burslu olarak bulunmuştur. Bryer, Pontos coğrafyası, geç Osmanlı ve Bizans İmparatorluğu tarihi, kültürü üzerine The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Peoples and settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900,  The post-Byzantine monuments of the Pontos: a source book isimli kitaplara ve sayısız makaleye imza atmıştır. 1976'dan 1994'e kadar yönettiği Birmingham Üniversitesi'ndeki Bizans, Osmanlı ve Modern Yunan Çalışmaları Merkezi'nin kurucusu olan Bryer 1975'te, alanın öncü dergilerinden  “Byzantine and Modern Greek Studies” dergisinin de kuruculuğunu üstlenmiştir. Bryer, The International Association of Byzantine Studies’de İngiliz komitesinin başkanlığını (1989-95) ve Ankara’daki British Institute Of Archaeology’de direktörlük (1996-2000) görevlerini üstlenmiştir.

 

Anadolu Medeniyetleri üzerine araştırmaların duayenlerinden Anthony Bryer’ın, 2016 yılında, vefatından hemen önce Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi’ne bağışladığı, aralarında Eastern Churches Review, Byzantinoslavica: International Journal of Byzantine Studies, Byzantion, Revue Internationale des Etudes Byzantines, Petits Propos Culinaires: Essays and Notes to do with Food, Cookery and Cookery Books, Revues des Études Byzantines, Sobornost, Transaction of Royal Historical Society gibi 15 dergi ve kitap serisinden oluşan yaklaşık 500 ciltlik özel koleksiyon, kütüphaneyi özellikle Bizans Çalışmaları alanında daha da zenginleştirmiştir.

 

Koleksiyon ve Anthony Bryer hakkında kütüphanecilerimizin bakış açısını öğrenmek için ANAMED Kütüphanesi Birim Kütüphanecisi Naz Özkan ve NIT Kütüphanesi Birim Kütüphanecisi İrem Ünal’ın blog yazılarına göz atabilirsiniz.

Jacques Lefort Koleksiyonu

Jacques Lefort, à l’École Pratique des Hautes études (IVe section)’ün emeritus direktörü, Bizans çalışmalarının önde gelen uzmanı ve Hatice Gonnet-Bağana’nın çok yakın arkadaşıydı. 2014 yılında, ölümünden kısa bir süre önce, Gonnet-Bağana’nın örneğini takip ederek kıymetli koleksiyonunun ANAMED Kütüphanesi’ne bağışladı. Jacques Lefort koleksiyonu Bizans Tarihi ve Sanat Tarihi alanlarında 636 adet yayından oluşur.

Devamı

 

Bursiyerlerin Yayınları

Archaic Greek Culture: History, Archaeology, Art and Museology / Arkaik Yunan Kültürü: Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Müzecilik

  • Yayınevi: Archaeopress
  • Derleyen(ler): Sergey Solovyov

This volume presents papers from a round table conference held in St Petersburg in 2005. After an introductory survey of the key issues in contemporary studies of Archaic Greece by John Boardman, the papers deal with the following major themes: Archaic art; the Greek polis (forms and rates of development); and colonisation (models and evolution, relations between Greeks and non-Greeks). Attention is directed to the Greek city-states of the Mediterranean and Black Sea regions, to the penetration of Greek culture to the East and West, and to the trade relations of the Greek cities.

< DETAY >

Histoire du poil / Saçın Tarihi

  • Yayınevi: Belin
  • Yazar(lar): Marie-France Auzépy

Cet ouvrage très documenté s attache à retracer la place du poil dans la perspective d'une histoire qui remonte au VIe millénaire avant Jésus-Christ, nous découvrant la multiplicité de la vocation du poil à travers les époques et les continents. Le poil a servi de signe politique, social, éthique et religieux, que ce soit dans l islam et dans la chrétienté. Ce livre fournit un kaléidoscope des traces de cette histoire : de Sumer à Babylone, dans la France de Louis XIV, quand tout le sexe mâle porta perruque, dans la Chine mandchoue, où tous les sujets chinois devaient porter la natte, lors de la Première Guerre mondiale avec la glorification des Poilus, sans oublier la Turquie contemporaine tiraillée entre Mustapha Kémal et l islam, ce qui a des conséquences sur la forme des moustaches... Mais ce livre touffu explore aussi les marges de l histoire avec les eunuques byzantins ou les malheureux atteints d hypertrichose cette maladie qui se manifeste par une pilosité envahissante sur une partie du corps ou sa totalité et présentés comme des monstres. La linguistique, l anthropologie et la psychanalyse ne sont pas en reste de cette histoire complexe. Le lecteur aura l occasion de découvrir l effrayante plasticité du poil dans la langue, suivra la façon dont l homme perdit ses poils de bête, et comment les freudiens ont soigneusement mis de côté les poils, pourtant exhibés sur le menton du père fondateur.

< DETAY >

Devamı

 

Kütüphane Rehberleri

Byzantine Constantinople

Bizans İstanbul'u hakkında hazırlanan ayrıntılı bir rehber.

Yunan Uygarlığı Rehberi: Genel Bir Bakış

Koç Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinden hocaları ve öğrencileri, ANAMED'in ve AKMED'in araştırmacılarıyla birlikte, Yunan uygarlığına karşı ciddi bir ilgi göstermektedirler. Bu da geniş çapta kaynak ve araçlara gereksinim doğuruyor.

Devamı

 

 
Faydalı linkler