Araştırma


Yeni Kitaplar

Youssouf Bey : The Charged Portrais of Fin de Siècle Pera (Youssouf Bey: Yüzyıl Sonu Perası’ndan Yüklü Portreler)

  • Yayınevi: Vehbi Koç Vakfı
  • Yazar(lar): Bahattin Öztuncay, Sinan Kuneralp, Guillaume Doizy, K. Mehmet Kentel
  • Derleyen(ler): Bahattin Öztuncay

The caricature album of Yusuf Franko Kusa Bey, the late 19th century Ottoman bureaucrat, Minister of Foreign Affairs, governor general, man of society who was also a playful caricaturist, is exhibited for the first time.

< DETAY >

Devamı

 

Özel Koleksiyonlar

Anthony Bryer Koleksiyonu

Birmingham Üniversitesi’nde Bizans Tarihi Emeritus Profesörü olan merhum Anthony Bryer (1937-2016), doktorasını Balliol College’de Trabzon İmparatorluğu (1204-1461)  üzerine yazmıştır. Atina Üniversitesi, Dumbarton Oaks Enstitüsü ve Oxford'daki Merton College’da burslu olarak bulunmuştur. Bryer, Pontos coğrafyası, geç Osmanlı ve Bizans İmparatorluğu tarihi, kültürü üzerine The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Peoples and settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900,  The post-Byzantine monuments of the Pontos: a source book isimli kitaplara ve sayısız makaleye imza atmıştır. 1976'dan 1994'e kadar yönettiği Birmingham Üniversitesi'ndeki Bizans, Osmanlı ve Modern Yunan Çalışmaları Merkezi'nin kurucusu olan Bryer 1975'te, alanın öncü dergilerinden  “Byzantine and Modern Greek Studies” dergisinin de kuruculuğunu üstlenmiştir. Bryer, The International Association of Byzantine Studies’de İngiliz komitesinin başkanlığını (1989-95) ve Ankara’daki British Institute Of Archaeology’de direktörlük (1996-2000) görevlerini üstlenmiştir.

 

Anadolu Medeniyetleri üzerine araştırmaların duayenlerinden Anthony Bryer’ın, 2016 yılında, vefatından hemen önce Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi’ne bağışladığı, aralarında Eastern Churches Review, Byzantinoslavica: International Journal of Byzantine Studies, Byzantion, Revue Internationale des Etudes Byzantines, Petits Propos Culinaires: Essays and Notes to do with Food, Cookery and Cookery Books, Revues des Études Byzantines, Sobornost, Transaction of Royal Historical Society gibi 15 dergi ve kitap serisinden oluşan yaklaşık 500 ciltlik özel koleksiyon, kütüphaneyi özellikle Bizans Çalışmaları alanında daha da zenginleştirmiştir.

 

Koleksiyon ve Anthony Bryer hakkında kütüphanecilerimizin bakış açısını öğrenmek için ANAMED Kütüphanesi Birim Kütüphanecisi Naz Özkan ve NIT Kütüphanesi Birim Kütüphanecisi İrem Ünal’ın blog yazılarına göz atabilirsiniz.

Jacques Lefort Koleksiyonu

Jacques Lefort, à l’École Pratique des Hautes études (IVe section)’ün emeritus direktörü, Bizans çalışmalarının önde gelen uzmanı ve Hatice Gonnet-Bağana’nın çok yakın arkadaşıydı. 2014 yılında, ölümünden kısa bir süre önce, Gonnet-Bağana’nın örneğini takip ederek kıymetli koleksiyonunun ANAMED Kütüphanesi’ne bağışladı. Jacques Lefort koleksiyonu Bizans Tarihi ve Sanat Tarihi alanlarında 636 adet yayından oluşur.

Devamı

 

Bursiyerlerin Yayınları

After Antiquity. Ceramics and Society in the Aegean from the 7th to 20th Century A.C.: A case study from Boeotia, Central Greece (Antikite Sonrası. 7.Yy'dan-20.Yy'a Ege'de Seramik ve Toplum: Boeaotia, Merkez Yunanistan'dan Bir Vaka Çalışması)

  • Yayınevi: Faculty of Archaeology, University of Leiden
  • Yazar(lar): Joanita Vroom

This richly illustrated study offers a comprehensive discussion of medieval and post-medieval pottery from central Greece and the Aegean, and considers the relationship between pottery and Mediterranean society, economy and culture in the post-Roman periods. The main part of the book focuses on pottery from Boeotia, particularly ceramics collected by the Cambridge and Bradford Boeotia intensive survey project. Vroom combines ceramic data from thirty selected Boeotian sites in order to create a regional classification system with 48 diagnostic wares, ranging from locally produced Red Slip wares and amphorae to imported glazed wares from Italy and Turkey.

< DETAY >

The politics of reproduction in Ottoman society, 1838-1900 (Osmanlı Toplumu'nda Nüfus Politikaları, 1838-1900)

  • Yayınevi: Pickering & Chatto
  • Yazar(lar): Gülhan Balsoy

Epidemics, migration and territorial losses led to population decline in early nineteenth-century Turkey. In response, Ottoman elites began a programme of population growth. Balsoy uses previously untapped archival sources to examine these developments, arguing that these changes caused reproduction to become a political experience.

< DETAY >

Devamı

 

Kütüphane Rehberleri

Yunan Uygarlığı Rehberi: Genel Bir Bakış

Koç Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinden hocaları ve öğrencileri, ANAMED'in ve AKMED'in araştırmacılarıyla birlikte, Yunan uygarlığına karşı ciddi bir ilgi göstermektedirler. Bu da geniş çapta kaynak ve araçlara gereksinim doğuruyor.

Osmanlı Çalışmaları

Osmanlı Çalışmaları akademide marjinal bir konu olmaktan çıktı. Ve sizin katkılarınızı bekliyor.

Devamı

 

Faydalı linkler