Araştırma

 
 
 
Dergi adı veya ISSN ile tarama

Alfabetik Liste
 

 Yeni Kitaplar

Dreams, memory, and imagination in Byzantium / Bizans'ta Rüyalar, Hafıza ve Hayal Gücü

  • Yayınevi: Brill
  • Derleyen(ler): Bronwen Neil, Eva Anagnostou-Laoutides

This collection of studies on Dreams, Memory and Imagination in Byzantium covers four main themes: the place of dreams, imagination and memory in the Byzantine philosophical tradition; the political uses of prophetic dreams and visions in imperial contexts; the appearance and manipulation of dreams and memory in Byzantine poetry and histories, and changing commemorations of the saints over time in art, epigraphy and literature. These studies reveal the distinctive and important roles of memory, imagination and dreams in the Byzantine court, the proto-Orthodox church and broader society from Constantinople to Syria and beyond. This volume of Byzantina Australiensia brings together the work of senior and early career scholars from Australia, Greece, Israel, Italy, Japan, New Zealand and the United States.

< DETAY >

Devamı

 

Özel Koleksiyonlar

Anthony Bryer Koleksiyonu

Birmingham Üniversitesi’nde Bizans Tarihi Emeritus Profesörü olan merhum Anthony Bryer (1937-2016), doktorasını Balliol College’de Trabzon İmparatorluğu (1204-1461)  üzerine yazmıştır. Atina Üniversitesi, Dumbarton Oaks Enstitüsü ve Oxford'daki Merton College’da burslu olarak bulunmuştur. Bryer, Pontos coğrafyası, geç Osmanlı ve Bizans İmparatorluğu tarihi, kültürü üzerine The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, Peoples and settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900,  The post-Byzantine monuments of the Pontos: a source book isimli kitaplara ve sayısız makaleye imza atmıştır. 1976'dan 1994'e kadar yönettiği Birmingham Üniversitesi'ndeki Bizans, Osmanlı ve Modern Yunan Çalışmaları Merkezi'nin kurucusu olan Bryer 1975'te, alanın öncü dergilerinden  “Byzantine and Modern Greek Studies” dergisinin de kuruculuğunu üstlenmiştir. Bryer, The International Association of Byzantine Studies’de İngiliz komitesinin başkanlığını (1989-95) ve Ankara’daki British Institute Of Archaeology’de direktörlük (1996-2000) görevlerini üstlenmiştir.

 

Anadolu Medeniyetleri üzerine araştırmaların duayenlerinden Anthony Bryer’ın, 2016 yılında, vefatından hemen önce Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi’ne bağışladığı, aralarında Eastern Churches Review, Byzantinoslavica: International Journal of Byzantine Studies, Byzantion, Revue Internationale des Etudes Byzantines, Petits Propos Culinaires: Essays and Notes to do with Food, Cookery and Cookery Books, Revues des Études Byzantines, Sobornost, Transaction of Royal Historical Society gibi 15 dergi ve kitap serisinden oluşan yaklaşık 500 ciltlik özel koleksiyon, kütüphaneyi özellikle Bizans Çalışmaları alanında daha da zenginleştirmiştir.

 

Koleksiyon ve Anthony Bryer hakkında kütüphanecilerimizin bakış açısını öğrenmek için ANAMED Kütüphanesi Birim Kütüphanecisi Naz Özkan ve NIT Kütüphanesi Birim Kütüphanecisi İrem Ünal’ın blog yazılarına göz atabilirsiniz.

Jacques Lefort Koleksiyonu

Jacques Lefort, à l’École Pratique des Hautes études (IVe section)’ün emeritus direktörü, Bizans çalışmalarının önde gelen uzmanı ve Hatice Gonnet-Bağana’nın çok yakın arkadaşıydı. 2014 yılında, ölümünden kısa bir süre önce, Gonnet-Bağana’nın örneğini takip ederek kıymetli koleksiyonunun ANAMED Kütüphanesi’ne bağışladı. Jacques Lefort koleksiyonu Bizans Tarihi ve Sanat Tarihi alanlarında 636 adet yayından oluşur.

Devamı

 

Bursiyerlerin Yayınları

John II Komnenos, Emperor of Byzantium: In the Shadow of Father and Son / John II Komnenos, Bizans İmparatoru: Baba ve Oğulun Gölgesinde

  • Yayınevi: Ashgate
  • Derleyen(ler): Alessandra Bucossi, Alex Rodriguez Suarez

The Emperor John II Komnenos (1118–1143) has been overshadowed by both his father Alexios I and his son Manuel I. Written sources have not left us much evidence regarding his reign, although authors agree that he was an excellent emperor. However, the period witnessed territorial expansion in Asia Minor as well as the construction of the most important monastic complex of twelfth-century Constantinople. What else do we know about John’s rule and its period? This volume opens up new perspectives on John’s reign and clearly demonstrates that many innovations generally attributed to the genius of Manuel Komnenos had already been fostered during the reign of the second great Komnenos. Leading experts on twelfth-century Byzantium (Jeffreys, Magdalino, Ousterhout) are joined by representatives of a new generation of Byzantinists to produce a timely and invaluable study of the unjustly neglected figure of John Komnenos.

< DETAY >

Dildilian Brothers: Memories of a Lost Armenian Home: Photography and the Story of an Armenian Family in Anatolia, 1888-1923 / Dildilyan kardeşler: Kayıp Bir Ermeni Evinin Hatıraları : Anadolu'da Bir Ermeni Ailenin Fotoğrafları ve Öyküsü, 1888-1923

  • Yayınevi: Birzamanlar Yayıncılık
  • Yazar(lar): Armen Tsolag Marsoobian
  • Çeviren: Ahmet Fethi

Dildilyan ailesinin fotoğraf arşivinden hazırlanmış bu kitap, Ermeniler'in Anadolu'daki iki bin yıllık tarihine ışık tutmaktadır. Kitaptaki bilgiler ailenin özel arşivindeki belge ve mektuplarla pekiştirilmiştir. Ailenin nalbantlık ve kunduracılıkla başlayan fotoğrafçılık geçmişi, Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemi ve sonrasına kadar sürmüş, Anadolu'nun farklı şehirlerinde (Merzifon, Sivas, Samsun) faaliyet göstermiş ve fotoğrafçılık tarihimizin bir mihenk taşı olmuştur.

< DETAY >

Devamı

 

Kütüphane Rehberleri

Byzantine Constantinople

Bizans İstanbul'u hakkında hazırlanan ayrıntılı bir rehber.

Yunan Uygarlığı Rehberi: Genel Bir Bakış

Koç Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinden hocaları ve öğrencileri, ANAMED'in ve AKMED'in araştırmacılarıyla birlikte, Yunan uygarlığına karşı ciddi bir ilgi göstermektedirler. Bu da geniş çapta kaynak ve araçlara gereksinim doğuruyor.

Devamı

 

 
Faydalı linkler